UKONČENÍ SMLUV SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVAMI

01.01.2022 17:56

od ledna 2022 jsme ukončili smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami a veškerá péče je nyní hrazena pacientem.