Pacienti našeho zařízení jsou ošetřováni celým týmem, jsou klienty Špilar-Dent s.r.o., ne jednotlivých lékařů. Jen tak je možné zajistit soustavnou kvalitní odbornou péči a nastavit provozní aspekty tak, aby bylo možné zajistit včasné termíny. Jednotlivé výkony jsou prováděny ošetřujícím týmem dle specializace jednotlivých lékařů. Léčebné plány jsou konzultovány na společných poradách a kontrolovány vedoucím lékařem pracoviště.

 

 

MUDr. et MUDr. Filip Špilar   (*1980)

vedoucí lékař
stomatochirurgie, implantologie


vzdělání:
- dokončení studia Stomatologie (2003) a Všeobecného lékařství (2008) na LF UK v Hradci Králové
- specializační atestace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie (ústní čelistní a obličejová chirurgie)  (2015)
  a osvědčení ČSK o vybrané péči v oboru stomatochirurgie
- stáže na stomatochirurgických odděleních, pravidelná účast na stomatologických školících akcích

zaměstnání:
- zaměstnanec zubní ordinace Dr. Šrolla (2003 - 2005)
- Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Liberec (2005 - 2014)
- vlastní privátní praxe (od 2013)

členství: 
Česká stomatologická komora
Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP,
ITI - International Team for Implantology

 

 

 

MDDr. Artemis Grigoriadou   (*1988)

zubní lékařka

záchovná stomatologie, endodoncie, protetika
 

vzdělání:

- dokončení studia zubního lékařství (2019)
- pravidelná účast na stomatologických školících akcích

zaměstnání:
 

Lucie Urbanová

zdravotní sestra

Nikola Janatová

zdravotní sestra

 

 

 

MUDr. Pavla Hájková

lékařka oboru anesteziologie-resuscitace


Vzdělání FVL UK Praha (1986), atestace v oboru ARO (1988)

Licence k výkonu soukromé lékařské praxe v oboru anesteziologie-resuscitace

  • 25 let praxe na ARO v Nemocnici Jablonec nad Nisou, souběžně samostatně pracující anesteziolog v NZZ
  • lékař neodkladné péče na pozemní a letecké záchranné službě Liberec a zdravotnický náměstek ZZS LK v Liberci
  • anesteziolog v centru asistované reprodukce GENNET Liberec
  • nyní anesteziologická spolupráce se zubními klinikami v Jablonci nad Nisou a Liberci