Jsme ordinace specializovaná na zákroky v oboru
ústní čelistní a obličejové chirurgie  a

dentální implantologie.

 

MUDr. et MUDr. Filip Špilar   (*1980)

stomatochirurgie, implantologie

vzdělání:
- dokončení studia Stomatologie (2003) a Všeobecného lékařství (2008) na LF UK v Hradci Králové
- specializační atestace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie (ústní čelistní a obličejová chirurgie)  (2015)
  a osvědčení ČSK o vybrané péči v oboru stomatochirurgie
- stáže na stomatochirurgických odděleních, pravidelná účast na stomatologických školících akcích

zaměstnání:
- zaměstnanec zubní ordinace Dr. Šrolla (2003 - 2005)
- Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Liberec (2005 - 2014)
- vlastní privátní praxe (od 2013)

členství: 
Česká stomatologická komora
Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP,
ITI - International Team for Implantology
 

Lucie Urbanová

zdravotní sestra

Markéta Šmídková

administrativní pracovník

Nikola Janatová

zdravotní sestra, tč. na MD

 

MUDr. Pavla Hájková

lékařka oboru anesteziologie-resuscitace


Vzdělání FVL UK Praha (1986), atestace v oboru ARO (1988)

Licence k výkonu soukromé lékařské praxe v oboru anesteziologie-resuscitace

  • 25 let praxe na ARO v Nemocnici Jablonec nad Nisou, souběžně samostatně pracující anesteziolog v NZZ
  • lékař neodkladné péče na pozemní a letecké záchranné službě Liberec a zdravotnický náměstek ZZS LK v Liberci
  • anesteziolog v centru asistované reprodukce GENNET Liberec
  • nyní anesteziologická spolupráce se zubními klinikami v Jablonci nad Nisou a Liberci
 
 

Méďa

perioperační psychoterapeut
Vytvořeno službou Webnode