Jsme stomatologická ordinace, která nabízí služby praktického zubního lékařství a dále specializované zákroky v oboru stomatochirurgie a implantologie.
Ke své práci využíváme moderní technologie, včetně 3D-CT.


MUDr. et MUDr. Filip Špilar
zubní lékař, stomatochirurg, implantolog

vzdělání:
- dokončení studia Stomatologie (2003) a Všeobecného lékařství (2008) na LF UK v Hradci Králové
- specializační atestace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie (ústní čelistní a obličejová chirurgie)  (2015)
- stáže na stomatochirurgických odděleních, pravidelná účast na stomatologických školících akcích

zaměstnání:
- zaměstnanec zubní ordinace Dr. Šrolla (2003 - 2005)
- Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Liberec (2005 - 2014)
- vlastní privátní praxe (od 2013)

členství: 
Česká stomatologická komora
Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP,
European Association of Craniomaxillofacial Surgery
Implantologický klub Way