MUDr. et MUDr. Filip Špilar   (*1980)

zubní lékař, stomatochirurg, implantolog

vzdělání:
- dokončení studia Stomatologie (2003) a Všeobecného lékařství (2008) na LF UK v Hradci Králové
- specializační atestace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie (ústní čelistní a obličejová chirurgie)  (2015)
  a osvědčení o vybrané péči v oboru stomatochirurgie
- stáže na stomatochirurgických odděleních, pravidelná účast na stomatologických školících akcích

zaměstnání:
- zaměstnanec zubní ordinace Dr. Šrolla (2003 - 2005)
- Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Krajské nemocnice Liberec (2005 - 2014)
- vlastní privátní praxe (od 2013)

členství: 
Česká stomatologická komora
Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP,
ITI - International Team for Implantology

 

Kristýna Kosturová, Bc.

zdravotní sestra