Milí kolegové,

dovolujeme si nabídnout Vám spolupráci v těchto oblastech:
 

● dentoalveolární chirurgie (chirurgické extrakce zubů, mnohočetné extrakce zubů, exstirpace čelistních cyst, uzávěr oroantrální komunikace, preprotetická chirurgie, excize benigních útvarů úst)

● prosíme o písemné doporučení s přesnou specifikací výkonu a zapůjčení  případného rtg snímku (io / OPG) z doby před výkonem; !!! zasílání snímků a jiných dat pacienta digitální formou je nutné v souladu s GDPR - tj. ne prostý snímek mailem, dále z hlediska ochrany softwaru ne na flash disku; možností je tedy např. zaheslovaný zip soubor mailem, www.drsejf.cz, vytisknout na papír, prostý obrázek mailem, který nám pošle sám pacient, apod.;          
● akutní stomatochirurgické ošetření (např. uzávěr OAK, dokončení extrakce týž den,..) či vyšetření je nutné s námi telefonicky domluvit, aby nekolidovalo s naším plánovaným provozem;
● elektivní výkony (nejčastě chirurgické osmičky) v případě hrubě nesanovaného chrupu a neřešení dentální hygieny objednáváme až po sanaci takovýchto infekčních fokusů;
● v případě zalomených zubů nebo zatlačených zubů do čelistní dutiny - prosíme o písemný popis, který z radixů zůstal v ráně, ideálně vybavenou část zubu zabalit pacientovi s sebou, dále informaci, zda byl zub vitální / nevitální a v neposlední řadě (pokud má náš výkon navazovat na předchozí ošetření) informaci, jakou a jaké množstvé anestesie již bylo aplikováno;
● resekci kořenového hrotu neprovádíme v situacích, kdy ještě nebyly vyčerpány možnosti ortográdního endodontického ošetření kořene; 
● v případě mnohočetných extrakcí, v případě, že pacient nemá starou protézu, prosíme o zhotovení krycí desky (vyrobí laboratoř na základě otisku zubního oblouku), není sice úplně nezbytná, ale Vaší pacientům usnadní hojení;             
● tyto výkony jsou plně hrazeny ZP, pacient doplácí pouze v případě použití augmentačních materiálů či nadstandardního ošetření extrakční rány;               
nabízíme možnost sedace při vědomí rajským plynem či i.v. analgosedace v součinnosti s anesteziologem;
● u pacientů, kde je indikována excize slizniční léze, která je podezřelá malignity, je vhodné delegovat pacienty přímo na oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL, kde ihned po provedení biopsie následuje plánování řady diagnostických a léčebných kroků a není tak ztrácen drahocenný čas;
● v případě závažných kolemčelistních komplikací, kde je předpoklad nutnosti zevní incize a hospitalizace, je opět vhodné delegovat pacienty přímo na oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL;
 

● plastická mukogingivální chirurgie (krytí obnažených krčků,...)

● prosíme o písemné doporučení s přesnou specifikací výkonu
● předpokladem úspěchu a podmínkou provedení výkonu je perfektně zvládnutá ústní hygiena a zaběhnutý systém recallu dentální hygieny u pacienta

● excize menších kožních afekcí obličeje

● prosíme o písemné doporučení kožní lékařem
● vhodnější doba k výkonu jsou měsíce, kdy je chladno a méně slunce

 

● zhotovení CBCT - 3D rekonstrukce čelistní krajiny (NewTom GiANO)      
 

● prosíme o písemné doporučení s uvedením, na co se má zobrazení zaměřit, event. zapůjčení OPG snímku        
● nejvhodnější je, aby si pacient přinesl flash-disk, na který mu pořízené zobrazení spolu s prohlížecím softwarem nahrajeme
● CBCT vyšetření je hrazeno pacientem
 

● implantologie (Straumann, MIS, Megagen), augmentace
 

● dle Vašeho návrhu provedeme s pacientem konzultaci a vyšetření a naplánujeme postup chirurgické event. i protetické fáze ošetření;
● prosíme o písemné doporučení s uvedením požadavku a o zapůjčení OPG snímku
● předpokladem úspěchu a podmínkou provedení výkonu je perfektně zvládnutá ústní hygiena a zaběhnutý systém recallu dentální hygieny u pacienta

blíže viz: spilar-dent-cz.cms.webnode.cz/sluzby/implantologie/

 

budeme se těšit na spolupráci