Milí kolegové,

dovolujeme si nabídnout Vám spolupráci v těchto oblastech:
 

● dentoalveolární chirurgie (chirurgické extrakce zubů, mnohočetné extrakce zubů, exstirpace čelistních cyst, uzávěr oroantrální komunikace, preprotetická chirurgie, excize benigních útvarů úst)

 

● prosíme o písemné doporučení s přesnou specifikací výkonu a zapůjčení  případného rtg snímku (io / OPG) z doby před výkonem                
● akutní stomatochirurgické ošetření (např. uzávěr OAK, dokončení extrakce týž den,..) je nutné s námi telefonicky domluvit, aby nekolidovalo s naším plánovaným provozem
● elektivní výkony (nejčastě chirurgické osmičky) v případě hrubě nesanovaného chrupu a neřešení dentální hygieny objednáváme až po sanaci takovýchto infekčních fokusů.
● v případě zalomených zubů nebo zatlačených zubů do čelistní dutiny - prosíme o písemný popis, který z radixů zůstal v ráně, ideálně vybavenou část zubu zabalit pacientovi s sebou, dále informaci, zda byl zub vitální / nevitální a v neposlední řadě (pokud má náš výkon navazovat na předchozí ošetření) informaci, jakou a jaké množstvé anestesie již bylo aplikováno
● resekci kořenového hrotu neprovádíme v situacích, kdy ještě nebyly vyčerpány možnosti ortográdního endodontického ošetření kořene  
● v případě mnohočetných extrakcí, v případě, že pacient nemá starou protézu, prosíme o zhotovení krycí desky (vyrobí laboratoř na základě otisku zubního oblouku), není sice úplně nezbytná, ale Vaší pacientům usnadní hojení              
● tyto výkony jsou plně hrazeny ZP, pacient doplácí pouze v případě použití augmentačních materiálů či nadstandardního ošetření extrakční rány                
● pacientům, pro které je chirurgický výkon příliš velkým stresovým zážitkem, bude v blízké době možné nabídnout analgosedaci ve formě Entonoxu (rajský plyn), která je hrazena pacientem (tuto službu připravujeme)
● u pacientů, kde je indikována excize slizniční léze, která je podezřelá malignity, je vhodné delegovat pacienty přímo na oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL, kde ihned po provedení biopsie následuje plánování řady diagnostických a léčebných kroků a není tak ztrácen drahocenný čas.
● v případě závažných kolemčelistních komplikací , kde je předpoklad nutnosti zevní incize a hospitalizace, je opět vhodné delegovat pacienty přímo na oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL
 

 

● zhotovení CBCT - 3D rekonstrukce čelistní krajiny a OPG (NewTom GiANO)      
 

                 ● prosíme o písemné doporučení s uvedením, na co se má zobrazení zaměřit, 
                    event. zapůjčení OPG snímku                                  
                 ● nejvhodnější je, aby si pacient přinesl flash-disk (min. 4GB), na který mu pořízené zobrazení spolu s prohlížecím softwarem nahrajeme
                 ● OPG je hrazeno ZP 1x za 2 roky, CBCT je hrazeno pacientem
 

● implantologie (Way/Geass, Dentis), augmentace
 

                 ● dle Vašeho návrhu provedeme s pacientem konzultaci a vyšetření a naplánujeme postup chirurgické event. i protetické fáze ošetření;  pokud se během vyšetření ukáže jako nutné / vhodné zvolit jiný postup ošetření, než Vámi navržený, tak požádáme o Vaše odsouhlasení této alternativy
 

 

budeme se těšit na spolupráci