Milí kolegové,

dovolujeme si nabídnout Vám spolupráci v těchto oblastech:

● dentální implantologie (systémy Straumann, Osstem, Megagen, MIS), augmentace v oblasti dásňového výběžku (regenerace chybějící kosti, zvětšování objemu dásně)

 

● zubní extrakci, po které má následovat implantát, můžete provést u sebe, doba alepoň 3 měsíce od extrakce zubu je poté vhodná doba k implantologickému konziliu;
nicméně často je možné zavedení implantátu provést bezprostředně v návaznosti na extrakci zubu a proto se můžeme o celý průběh ošetření včetně extrakce zubu postarat u nás;
● dle Vašeho návrhu provedeme s pacientem konzultaci a vyšetření a naplánujeme postup chirurgické a protetické fáze ošetření;
● prosíme o písemné doporučení s uvedením požadavku a o zapůjčení OPG snímku;
● CT nám dopředu prosím nezhotovujte, provádíme si je sami v potřebném rozsahu;
● předpokladem úspěchu a podmínkou provedení výkonu je perfektně zvládnutá ústní hygiena + zaběhnutý systém recallu dentální hygieny a dále nekuřáctví u pacienta (zejména v případě současných kostních augmentací), prosím o vyřešení všech dentogenních fokusů a koncepci celkového protetického plánu vč. probrání ostatních možností ošetření v rámci konvenční stomatologie (můstek, protéza...);

● objednávání k výkonu - objednávací formulář / telefonicky / mailem 

blíže viz: Implantologie

 

● dentoalveolární chirurgie (chirurgické extrakce zubů, mnohočetné extrakce zubů, atraumatické extrakce spojené s preservací zubního lůžka či okamžitou implantací, exstirpace čelistních cyst, uzávěr oroantrální komunikace, preprotetická chirurgie, excize benigních útvarů úst)


● prosíme o písemné doporučení s přesnou specifikací výkonu a zapůjčení  případného OPG / io rtg snímku (u zubů moudrosti nutné OPG); zasílání snímků a jiných dat pacienta digitální formou je nutné v souladu s GDPR - tj. ne snímek se jménem mailem, dále z hlediska ochrany softwaru ne na flash disku; možností je tedy např. zaheslovaný zip soubor mailem, www.drsejf.cz, vytisknout na papír, prostý obrázek mailem, který nám pošle sám pacient, apod.;       
● prosím o přesný výpis osobní anamnézy, medikace, alergie, případně vyjádření OL/příslušného specialisty (internista, kardiolog, hematolog, onkolog, osteolog,...) k perioperačnímu režimu ohledně našeho výkonu u pacientů s komplikovanějším interním stavem. Prosím předem nevysazovat/neměnit medikaci, domluvíme se na všem s pacientem při objednávání k výkonu.
● akutní stomatochirurgické ošetření (např. uzávěr OAK, dokončení extrakce týž den,..) či vyšetření je nutné s námi telefonicky domluvit, aby nekolidovalo s naším plánovaným provozem; má-li náš výkon navazovat na předchozí ošetření, tak je nutná informace o množství a čase podané anestesie, či jiných léků (profylaxe IE,...),
● v případě zalomených zubů nebo zatlačených zubů do čelistní dutiny - prosíme o písemný popis, který z radixů zůstal v ráně, ideálně vybavenou část zubu zabalit pacientovi s sebou, dále informaci, zda byl zub vitální / nevitální;
● elektivní výkony (nejčastě chirurgické osmičky) v případě hrubě nesanovaného chrupu a neřešení dentální hygieny objednáváme až po sanaci takovýchto infekčních fokusů;
● resekci kořenového hrotu neprovádíme v situacích, kdy ještě nebyly vyčerpány možnosti ortográdního endodontického ošetření kořene; Váháte-li, zda odeslat na reendodoncii/extrakci, konzultujte situaci s endodontistou, ne prosím s námi !
● v případě mnohočetných extrakcí, v případě, že pacient nemá starou protézu, prosíme o zhotovení krycí desky (vyrobí laboratoř na základě otisku zubního oblouku), není sice úplně nezbytná, ale Vašíim pacientům usnadní hojení;             
● tyto výkony jsou plně hrazeny ZP, pacient doplácí pouze v případě použití augmentačních materiálů či nadstandardního ošetření extrakční rány;               
nabízíme možnost inhalační analgézie či i.v. analgosedace v součinnosti s anesteziologem;
nicméně - pokud jsou k extrakci všechny zuby moudrosti, je předpoklad složitějšího výkonu, pacient by preferoval uspání a vyřešit vše najednou, tak prosím odesílat pacienty přímo na oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL, ne přes nás. Prosím informujte své pacienty o této možnosti, zejména jedná-li se o mladší jedince.
● u pacientů, kde má být provedena specializovaná diferenciální diagnostika slizničních afekcí, prosím odesílat k paradentologovi, který je na toto zaměřen;
● u pacientů, kde je indikována excize slizniční léze, která je podezřelá malignity, je vhodné delegovat pacienty přímo na oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL, kde ihned po provedení biopsie následuje plánování řady diagnostických a léčebných kroků a není tak ztrácen drahocenný čas;
● v případě závažných kolemčelistních komplikací, kde je předpoklad nutnosti zevní incize a hospitalizace, je opět vhodné delegovat pacienty přímo na oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL;

blíže viz: Stomatochirurgie

● autotransplantace zubů / zubních zárodků

● službu připravujeme

 

● plastická mukogingivální chirurgie (krytí obnažených krčků,...)

● prosíme o písemné doporučení s přesnou specifikací výkonu
● předpokladem úspěchu a podmínkou provedení výkonu je perfektně zvládnutá ústní hygiena a zaběhnutý systém recallu dentální hygieny a nekuřáctví u pacienta

blíže viz: Plastická mukogingivální chirurgie

 

● excize menších kožních afekcí a kožní plastiky obličeje

● prosíme o písemné doporučení kožní lékařem
● vhodnější doba k výkonu jsou měsíce, kdy je chladno a méně slunce

● aplikace botulotoxinu a krevní plazmy v oblasti obličeje

● službu připravujeme

● zhotovení CBCT - 3D rekonstrukce čelistní krajiny (NewTom GiANO)      
 

● prosíme o písemné doporučení s uvedením, na co se má zobrazení zaměřit, event. zapůjčení OPG snímku        
● nejvhodnější je, aby si pacient přinesl flash-disk, na který mu pořízené zobrazení spolu s prohlížecím softwarem nahrajeme

 

 

 

 

budeme se těšit na spolupráci

Vytvořeno službou Webnode