Analgosedace

Pro pacienty, u kterých ošetření na zubním křesle vzbuzuje velký stres a strach až fobii, jsou přínosné následující sedativní metody. Ošetření samotné, stejně jako podání lokální anestesie, případně odběr krve při metodě PRF se stává pro pacienta mnohem komfortnějším, bezbolestným, beze strachu a beze stresu. Metody jsou užitečné i k potlačení problematického dávicího reflexu. Dle použité metody dochází k určitému stupni útlumu vědomí a amnézie. Spolupracujeme s lékařkou specializovanou v oboru anesteziologie a resuscitace s letitou praxí.
 
 

Základní pojmy

  • analgézie = ztráta vnímání bolesti, tišení bolesti
  • sedace = zklidnění (útlum vědomí), vegetativní stabilita (útlum stresové reakce)
  • analgosedace = útlum vědomí a vnímání bolesti se zachováním obranných reflexů a dechové aktivity
  • anestézie = znecitlivění (ztráta vnímání veškerých podnětů) - lokální nebo celková
  • amnézie = vyřazení paměti (retrográdní, anterográdní)
  • anxiolýza = snížení úzkosti
1) Sedace při vědomí rajským plynem - inhalační analgézie
 
Jde o účinné a bezpečné neinvazivní inhalační analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účinku. Využívá se v připravené směsi s kyslíkem. Má analgetické, lehce sedativní a anxiolytické účinky. Stav je pacienty popisován jako příjemná opilost, někdy se vyskytují euforizující příznaky. Pacient je po dobu inhalace při vědomí, po půl hodině od ukončení inhalace může řídit motorové vozidlo. Není vyžadována přítomnost anesteziologa
 
Je určeno pro dospělé i děti; u dětí je limitací zejména spolupráce a schopnost adekvátně inhalovovat plyn – jinak je potom vhodnější hlubší formace sedace / celková anestesie.
 
 
 

2) Analgosedace nitrožilní
 
Provádí se pomocí léčivých přípravků, které se aplikují do žíly zavedenou kanylou.Těmito medikamenty případně jejich kombinací docílí anesteziolog útlumu vědomí a bolesti bez ovlivnění dalších životně důležitých orgánů a reflexů (jste spaví, uvolnění, nevnímáte průběh ošetření, můžete samovolně dýchat, s určitou latencí na výzvu otevřít ústa…). Běžná je určitá míra amnézie (pravděpodobně si na dobu výkonu nebudete pamatovat).
Analgosedace je vedena anesteziologem. Před zahájením se s Vámi seznámí anesteziolog a probere Váš zdravotní stav, abychom předešli nežádoucím komplikacím. Zavede Vám jemnou trubičku (kanylu) do žíly na horní končetině a po dobu výkonu do ní bude podávat utišující léky. Po zotavení a před odchodem domů ji odstraní. Po celou dobu  výkonu  sleduje anesteziolog Váš zdravotní stav a životní funkce. Jeho spolupráce se zubním lékařem zajistí Vaše bezpečí.

Je určena pro dospělé a děti od 5ti let.
 
Tyto sedativní metody nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. (viz  Ceník )
 
Vytvořeno službou Webnode