Praktické zubní lékařství

 

Prevence, dentální hygiena

   Jedná se o podobor zaměřující se na onemocnění závěsného aparátu zubu - parodontu, který je tvořen dásní, zubním cementem, periodontálními vlákny a přilehlou kostí. Drtivá většina postižení parodontu spočívá v nesprávně prováděné ústní hygieně. Rodinná dispozice je zodpovědná minimálně (ačkoliv mezi laickou veřejností panuje často opačný a mylný názor).
   Dlouhodobá přítomnost zubního plaku a zubního kamene vede k dráždění tkání, které tvoří parodont a k jejich postupné destrukci. Nejmírnější stupeň těchto změn je zánět dásně (gingivitis), těžší stupeň vede současně k úbytku přilehlé
kosti (parodontitis), v konečné fázi je zub zcela uvolněn z lůžka. Příznaky, které tato postižení doprovázejí, mohou být různého stupně, nicméně většinou jsou mírné (občasná bolest a krvácení z dásní) a není jim proto věnována patřičná pozornost.
   Podstatná část nápravy spočívá na bedrech dentální hygienistky (DH). Jejím úkolem je vysvětlit pacientovi podstatu  onemocnění parodontu, instruovat a motivovat jej k provádění zubní (zejm. mezizubní) hygieny. Provádí ošetření oblasti dásňového žlábku či parodontálních kapes, většinou v několika sezeních.
Následně probíhá tzv. recall (kontroly), zpravidla v půlročních intervalech, někdy častěji. 
   V některých složitějších případech využíváme spolupráce s paradentologem, který navazuje na péči dentální hygienistky a ošetřuje hlubší struktury parodontu, případně využívá operativní regenerativní zákroky na parodontu.
Jeho doménou je také léčba a diferenciální diagnostika vzácnějších onemocnění sliznice dutiny ústní.
Plakem podmíněná gingivitida je léčitelná a reparovatelná zcela, u parodontitidy je možné proces destrukce v ideálním případě zastavit, nebo alespoň zpomalit. Náhrada destruovaných tkání je také možná, ale je nutné použít některého z regenerativních zákroků.
   Společnou podmínkou léčby každého postižení parodontu je dokonalé zvládnutí a svědomité provádění ústní hygieny a
spolupráce s dentální hygienistkou !

V mysli řady lidí zůstává zakořeněna určitá beznaděj podporovaná mýty o dědičnosti paradentózy a dentální hygienistka jako zbytečný drahý nadstandard. Je třeba upozornit, že toto je velký omyl!  Stomatologie je z drtivé části preventabilní obor a teamová role dentální hygienistky je nezastupitelná.
Správná ústní hygiena zaručuje prevenci vzniku zubního kazu a parodontopatií, zlepšuje prognózu zubního ošetření. Je třeba také vědět, že negativní důsledky parodontopatií se netýkají jen dutiny ústní, ale celého organismu, zejména kardiovaskulárního aparátu!!! Dlouhodobě zanedbaný chrup v podobě ostrých rozpadlých zubů, nevyhovujících náhrad,
ponechaných gangrenosních zubů s píštělemi, aj. může po delší době iritace vést
k formaci nádoru dutiny ústní!!!

Podrobné informace Vám poskytne právě dentální hygienista/-tka a jistě Vás přesvědčí, že by péče o orální zdraví a investice do něj měla být v žebříčku hodnot každého jedince vysoko.
Dentální hygienu všem pacientům intenzivně doporučujeme, nicméně nemůžeme ji nikomu dost dobře nutit, každý má své priority. Pokud však pacient dentální hygienu odmítá, zubní péče pak postrádá svou preventabilní složku.  Zjednodušeně lze také říct, že není-li zub čistý a dáseň zdravá, postrádá smysl pouštět se do zákroků konzervační stomatologie, protetiky, ortodoncie a už vůbec ne implantologie, jelikož dříve nebo později tyto práce
v takovém terénu selžou. Spektrum výkonů, které potom můžeme nabídnout, se nám velmi zužuje.
Spolupracujeme s DH a paradentologem (viz Kontakt).
 

Zubní výplně

   Jedná se náhradu zubních tkání, ztracených nejčastěji v důsledku zubního kazu, moderními materiály, nejčastěji kompozitními, popř. skloionomerními cementy. Kompozitní materiály jsou velice kvalitní, ale také vyžadují přesné dodržení určitého protokolu ošetření, což je spojeno s požadavkem na nezbytný čas.
   Nedózovaný amalgám, hrazený ze ZP, který vyžaduje otevřenou práci s toxickým materiálem a jehož fyzikální vlastnosti nejsou zárukou spolehlivého ošetření zubu, nepoužíváme. Nedokonalé fyzikální vlastnosti nedózovaného amalgamu jsou výrazně redukovány použitím materiálu definovaného složení, tj dózovaného amalgamu,
který není hrazen ze ZP, nicméně i tento je používán čím dál méně a jen v konkrétních situacích. Jedná se o kvalitní materiál, prověřený desítkami let, nicméně je dnes nahrazován kompozitními materiály, které v současné době pokrývají většinu indikací v konzervační stomatologii, vč. ošetření postranního úseku jak pomocí přímých, tak nepřímých
technik. Výhodou kompozitů je vazba na zubní tkáně, šetření tvrdých zubních tkání a estetika.
   Podmínkou dlouhodobého úspěchu všech restaurativních metod je důsledná péče o zubní hygienu. Bez ní dříve nebo později selže i sebelépe zhotovená výplň či protetická práce.
 

Endodoncie

Je ošetření kořenového systému zubu, ke kterému nás nutí stavy jako zánět zubní dřeně, zánět ozubice, úraz zubu, popř. jako strategický výkon před využitím zubu jako protetický pilíř. Kořenový systém je miniaturní, často anatomicky
komplikovaný a jeho ošetření je mnohdy velmi náročné. Kvalitní endodontické ošetření, zaručující dlouhodobé výsledky, vyžaduje dostatečný čas, drahé přístrojové vybavení, zahrnuje spotřebu nástrojů, které jsou drahé a často jednorázové a dále materiály, které jsou opět velmi drahé.
Někdy je nutné provést tzv. preendodontické ošetření, tj. vyřešit hluboký okrajový defekt zubu pomocí plastiky dásně s využitím vysokofrekvenčního proudu. Ošetření kořenových kanálků je nutné ukončit postendodontickým ošetřením, tj. hermetickou výplní korunky zubu, případně s využitím skelných kořenových čepů vyztužených kompozitem. Výsledkem
je kompozitní výplň zubu, nebo (při velkém zubním defektu) příprava na protetické ošetření zubu (onlay, korunka). Preendodontické, endodontické a postendodontické ošetření je velmi vhodné provést v jedné době.
Velkým pomocníkem a často nezbytností je zvětšovací technika - operační mikroskop a lupové brýle.
Vyjmenované faktory se ještě více uplatňují, pokud se jedná o ošetření kořenového systému již dříve v minulosti léčeného. To vše spoluvytváří cenu ošetření, která se na první pohled může zdát vysoká, ale je skutečně
reálná. Zdravotní pojišťovny ve svém sazebníku sice toto ošetření mají, ale úhrada pojišťovnou ani zdaleka nekryje jeho skutečné náklady, má-li být ošetření provedeno lege artis. Alternativou endodontického ošetření je extrakce zubu.

Náležitosti endodontického ošetření: 
Anestesie - infiltrační / svodná / intraligamentární / intrapulpální - je nezbytném předpokladem.
Izolace operačního pole - koferdam zajišťuje, že chemické přípravky používané při ošetření nepřijdou do styku s dutinou ústní, nedojde ke vdechnutí nástroje atd.
Vysokofrekvenční přístroj - pro ošetření dásně v okolí hlubokých defektů umožňující jejich rekonstrukci.
Opracování kořenových kanálků - pomocí ruční a zejména strojové techniky - nikltitanové nástroje s využitím endomotoru, který kontroluje otáčky a torzi pro jednotlivé nástroje.
Ultrazvukové koncovky s využitím speciálního motoru. K preparaci uvnitř kořenového systému.
Endometrie - apexlokátor - ke zjištění délky kořenových kanálků.
Plnění kořenových kanálků - metod je více a každá má své výhody a nevýhody. Nejčastěji používáme techniku kondenzace nahřáté gutaperči.
Operační mikroskop a lupový brýle - k ozřejmení všech potřebných detailů.

V případě potřeby složitějšího endodontického, zejm. reendodontického ošetření spolupracujeme s odborníky, kteří se na ošetření kanálků pod optickým mikroskopem přímo specializují (viz Kontakt).


Protetika

Je podoblastí stomatotologie, která se zabývá náhradou ztracených zubů pomocí fixních (korunky, můstky) či snímatelných náhrad (částečné, totální). Velkou změnou v protetice bylo zavedení zubních implantátů, které v řadě situací, dříve řešitelných pouze pomocí snímacích náhrad či můstků, umožňují provést fixní ošetření bez zásahu na okolní zuby, blíže viz implantologie.
Neřešená ztráta zubu vede k mnoha změnám v zubním oblouku, které se s postupujícím časem zvýrazňují a čím dál více ztěžují jeho možnou rekonstrukci (atrofie kosti, sklony sousedních zubů, putování protilehlých zubů, parodontopatie, aj.) a vytvářejí nepříznivé poměry ve skusu a celém žvýkacím aparátu (porucha výšky skusu, skusové překážky, bolesti žvýkacích a dalších svalů, bolesti a poruchy čelistního kloubu). Nedostatek zubů vede také k nedostatečnému rozmělňování stravy a následným poruchám zažívacího ústrojí, jednostranná strava pak ke karenci vitamínů, stopových prvků atd.
Neméně důležité jsou estetické, případně fonační problémy, které mohou znamenat společenský handicap s logickým dopadem na psychiku jedince.

Snímací protetika
Totální náhrady
Jsou celé zhotoveny z pryskyřice a jsou určeny pro definitivní ošetření bezzubé čelisti, minimálně 3 měsíce po extrakci zbývajících zubů. Standardně je nutné 5 návštěv a ošetření je hrazeno ze ZP 1x za 3 roky.
Období po extrakci zubů, během něhož se remodeluje kostní lože, je možné překlenout tzv. imediátní náhradou, která nejenže řeší estetický a funkční handicap, ale také příznivě zatěžuje lože a brání nadměrnému úbytku kosti. Imediátní náhrada není hrazena ze ZP.
Částečné snímací náhrady
Jsou podobné totálním náhradám s tím, že využívají zubů, které zbývají v zubním oblouku. Přenos žvýkacího tlaku je tedy kombinovaný - přes sliznici i přes zuby.

Fixní protetika
Onlay
Jde o náhradu defektu zubní korunky, který je již příliš velký na to, aby mohla být rekonstruována fotokompozitní výplní. Zhotovuje se z kompozitu nebo keramiky.
Korunka
Nahrazuje celou zevní část zubní korunky. Je metalokeramická nebo celokeramická.
Můstek
Je kombinace korunek a mezičlenů, které nahrazují chybějící zuby.


Ortodoncie

Ortodontická léčba (rovnátka) je součástí komplexní stomatologické terapie. Stále častěji je využívána jako předléčení před většími protetickými sanacemi i u pacientů středního věku. Léčba je v kompetenci lékařů se specializací v ortodoncii (čelistní ortopedii). K nim v případě potřeby odesíláme pacienty s doporučením ke konzultaci.