Digitální otiskování

 
 
V mnoha situacích využíváme intraorální skener Trios 3Shape k digitálnímu otiskování namísto konvenčního otiskování pomocí otiskovacích hmot.

Co to přinese Vám a nám?
Pro pacienta je procedura rychlejší a komfortnější - odpadá nepříjemné dávení otiskovací hmotou a lžící.
Přesnost skenu lze okamžitě kontrolovat na obrazovce a situaci lze názorně pacientovi demonstrovat.
Naskenovaná data odesíláme do specializované laboratoře, kde může okamžitě začít výroba dané protetické práce. 
Pořízená data lze využít opakovaně bez nutnosti opětovného otiskování.