Dentální implantologie

   Zabývá se zaváděním implantátů do čelistních kostí, které se vhojují procesem oseointegrace a poté slouží jako pilíře protetických prací. Lze je využít ke zhotovení sólo korunek, můstku, případně jimi lze podpořit retenci totálních náhrad. Korunka, případně můstek, nesené implantátem nabízí nejestetičtější a nejšetrnější ošetření ve vztahu k okolním zubům. Při ztrátě jednoho zubu v případě konvenčního protetického ošetření je nezbytné broušením upravit minimálně dva zuby sousedící s mezerou. Toto ošetření je spojeno s oslabením zubů a zbytečnými ztrátami tvrdé zubní tkáně. Implantační řešení nabízí protetickou sanaci bez nutnosti preparace sousedních zubů. Bezzubé úseky dlouhodobě neošetřené či ošetřené konvenční fixní  nebo snímací protetikou mají tendenci atrofovat z důvodu absence fukční zátěže, což do budoucna zhoršuje vyhlídky na umístění implantátů, z toho důvodu se zbytečné odkládání implantační léčby nevyplácí.

   Při úvodní konzultaci vyšetříme pacienta a zhotovíme plánovací CBCT, následně probereme s pacientem vhodné implantologické řešení. Implantace spočívá v odklopení dásně, zavedení nitrokostního implantátu (fixtury) a zašití rány. Výkon provádíme v lokální anestesii, je nebolestivý a relativně rychlý, pooperační otok a bolestivost bývá menší než po extrakci zubu. Stehy se odstraňují zhruba za týden. Zpravidla po 3 měsících (v některých případech dříve, jindy později) přistupujeme k modelaci měkkých tkání kolem krčku implantátu (v některých případech není třeba) pomocí vhojovacícho válečku. Po dalších 2-4 týdnech otiskujeme ke zhotovení protetické části. V klasickém případě se na fixturu připevní titanový pilíř (abutment) a na něj se cementuje nebo šroubuje korunka, popř. větší protetická práce. Jindy se korunka již spojená s titanovou bázi šroubuje přímo do fixtury.

   Implantologická léčba se stává čím dál tím více rozšířenou, přesto jsou situace, kdy není vhodná / možná:

  • nedostatečná ústní hygiena, těžký nikotinismus / alkoholismus
    (pravidelný recall u dentální hygienistky a svědomité provádění domácí ústní hygieny jsou při léčbě implantáty naprosto nezbytné předpoklady úspěchu!)
  • některá celková onemocnění či medikace (hematologická onemocnění, nekompenzovaný diabetes, medikace kortikoidy či bisfosfonáty, předchozí ozařování v orofaciální oblasti, aj.)
  • nedostatek kosti pro zavedení implantátu (v některých případech lze pomocí regenerativních metod tuto komplikaci překlenout, viz dále augmentace)


Používáme špičkové kvalitní a osvědčené systémy:

1) švýcarské implantáty značky Straumann, jejichž výrobci se opírají o více než 40 let klinických výzkumů. Jsou spolehlivé, vyznačují se zkrácenou dobou hojení a širokou škálou možností výběru vhodné zubní náhrady.
(www.straumann.cz, www.straumann.com)

2) izraelské implantáty značky MIS :
https://www.mis-implants.com/


3) jihokorejské implantáty značky Megagen :
https://imegagen.com/

 

Navigovaná chirurgie

V řadě situací je je potřebné zaimplantovat do zcela exaktní pozice, kterou si předem během plánování stanovíme. Data z CT a data u intraorálního skeneru přeneseme do plánovacího softwaru, nemodelujeme žádanou pozici implantátu ve vztahu k budoucí protetice a okolním strukturám a navrhneme implantologickou šablonu. Tu následně vytiskneme na 3D tiskárně. Pomocí šablony preparujeme štolu v kosti a zavádíme implantát. Lze tak docílit předvídatelnějších a bezpečnějších výsledků. U komplexnějších implantací je díky tomu výkon rychlejší a chirurgický výkon méně extenzivní.

Implantologický unit

Využíváme jej při implantologických výkonech. Přístroj zajišťuje kontrolu otáček, torze a chlazení a pomáhá nám zajistit minimálně traumatizující preparaci implantační štoly.


Piezochirurgie

Při implantologických a augmentačních výkonech využíváme piezochirurgický přístroj a speciální koncovky. To zaručuje kostní řez, který je přesný a čistý (minimálně traumatizující kost) a selektivní (zcela vylučuje současnou preparaci měkkých tkání). Výsledkem je pak nerušené hojení kostní rány.


Augmentace kosti

Často nastává situace, že kost potřebná pro inzerci implantátu není dostatečná. V některých případech existují způsoby její regenerace neboli augmentace. Technik je více, provádí se buď dvoufázově (augmentace a potom implantace) nebo jednofázově (implantace společně s augmentací), společným principem je tzv. řízená tkáňová regenerace využívající umělou kost, případně v kombinaci s odebranou vlastní kostní tkání, a barierové membrány. Tím je umožněno kostním buňkám nerušeně osídlit a regenerovat původní defekt.

Sinus Lift
Jde o častý výkon v postranním úseku horní čelisti, jelikož nedostatek kosti zde bývá po ztrátě zubů pravidelným nálezem. Jedná se o augmentaci kosti v oblasti baze čelistní dutiny (mezi dno dutiny a nadzvednutou výstelku dutiny). Rozlišujeme tzv. vnitřní/uzavřený lift, kdy v rámci preparace štoly na implantát pouze nadzvedneme dno čelistní dutiny společně s jeho výstelkou, a dále zevní/otevřený lift, kdy vytváříme kostěnné okno do přední stěny horní čelisti a nadzvedáváme výstelku dutiny pod kontrolou zraku, následně do vzniklého prostoru aplikujeme augmentát (umělou kost) a kryjeme membránou. Opět je výkon buď doufázový (implantujeme odloženě při velkém nedostatku kosti) nebo jednofázový (implantujeme současně).

Augmentace měkkých tkání
Obdobně jako je tomu u kosti, tak i množství měkkých tkání či jejich charakter může být nevyhovující pro dlouhodobé fungování implantátu-abutmentu-suprakonstrukce. V takových případech se využívají zákroky plastické mukogingivální chirurgie (posuny laloků, epiteliální či pojivové štěpy,...) - před zavedením implantátu nebo v rámci druhé fáze nebo později.

Elektrochirurgie

Dovoluje provést minimálně krvácející slizniční řez a stavět krvácení v měkkých tkáních

Krevní plazma

Nově využíváme speciální centrifugu k přípravě různých derivátů z vlastní krve pacienta. Máme tak k dispozici plasmu, resp. fibrin bohatý na destičky a růstové faktory a dále autologní fibrinové membrány, který využíváme při augmentacích a implantacích či fibrinové zátky využívané k vyplnění extrakčních ran. To vše nám pomáhá urychlit a zkvalitnit hojení a přispívá k snížení pooperačních obtíží pacienta.

 

 


 

Vytvořeno službou Webnode