Dentální implantologie

Zabývá se zaváděním titanových implantátů do čelistních kostí, které se vhojují procesem oseointegrace a poté slouží jako pilíře protetických prací. Nitrokostní část implantátu se označuje jako fixtura, na ni se v klasickém případě připevní titanový pilíř - abutment a na něj se cementuje nebo šroubuje korunka, popř. větší protetická práce.
Pracujeme s 2 kvalitními implantačními systémy:
- systém Way firmy Geass (Itálie), www.geass.cz
- systém Dentis (Korea), www.dentis-implant.com

Při implantologických a augmentačních výkonech využíváme piezochirurgický přístroj a speciální koncovky. To zaručuje kostní řez, který je přesný a čistý (minimálně traumatizující kost) a selektivní (zcela vylučuje současnou preparaci měkkých tkání). Výsledkem je pak nerušené hojení kostní rány.