Spektrum výkonů, struktura pracoviště

 


Vedoucí lékař: MUDr. et MUDr. Filip Špilar
Sestra: Lucie Urbanová


Zabýváme se specializovanou péčí v oblasti stomatochirurgie a implantologie. Vedle registrovaných pacientů ošetřujeme také pacienty neregistrované - delegované svými praktickými zubními lékaři ke stomatochirurgické či implantologické péči.
Výkony provádíme v lokální anestesii.
 

stomatochirurgie :

• konzultace ve stomatochirurgii, zhotovení CBCT (3D RTG) a OPG
• zubní extrakce – prosté a chirurgické
• uzávěr poextrakční komunikace s čelistní dutinou
• chirurgické odstranění cyst a jiných nezhoubných lézí čelistí a měkkých tkání úst a obličeje
• „endodontická“ chirurgie (resekce kořenového hrotu, retrográdní plnění kanálku)
• „ortondontická“ chirurgie - patefakce, fenestrace, tunelizace.  Dále připravujeme možnost provedení kortikotomie a zavádění kotevních šroubů.
• parodontální a mukogingivální chirurgie – operativní ošetření parodontitis, hemisekce zubu,…; krytí obnažených krčků, odstranění rušivých vlivů retních a tvářových řas u dospělých, plastika retní či podjazykové uzdičky u dětí 
• preprotetická chirurgie (prohloubení ústní předsíně vč. slizničního štěpu,  frenulektomie tj. odstranění rušivých vlivů retních a tvářových řas, odstranění vlajícího hřebene a fisurálních granulomů, modelace dásňového výběžku tj. redukce tuberů, resekce kostěnných výběžků (torů) a ohlazení (egalizace) kostních nerovností)
• ošetřování určitých zánětlivých stavů ústně-čelistní oblasti
• ošetřování určitých úrazových stavů ústně-čelistní oblasti
• ošetřováním určitých onemocnění velkých slinných žláz
• diagnostika a konzervativní léčba onemocnění čelistních kloubů


V případě, že Vás k nám odesílá Váš zubní lékař, budeme od Vás potřebovat občanský průkaz, platnou kartičku zdravotní pojišťovny, dále doporučení k výkonu a OPG snímek (někdy posíláno mailem).

V případě, že budete mít zájem o využití A-PRF (viz níže), dodržute prosím 3 dny před extrakcí dostatečný pitný režim, nepijte alkohol a omezte tučná jídla na minimum.

Stomatochirurgická péče je z převážné většiny hrazená ze zdravotního pojištění. Máme smlouvy se ZP: 111, 201, 205, 207, 209, 211
Některé volitelné úkony jsou hrazené pacientem, platbu přijímáme pouze v hotovosti.


V některých případech (předpoklad horší spolupráce u dětí či handicapovaných pacientů, složitější onemocnění, rozsáhlejší výkony či urgentní stavy, zejm. vyžadují-li hospitalizaci či celkovou anestesii)  odesíláme pacienty na Odd. ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL a.s.;

Pacienty, kteří se na objednaný termín nedostaví bez předchozí omluvy, znovu neobjednáváme.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vaší návštěvu.

 

implantologie a mukogingivální chirurgie :

• implantologické konzultace, zhotovení CBCT (3D RTG) a analýza
• zavádění nitrokostních implantátů renomované švýcarské značky Straumann
• augmentace chybějící kosti a měkkých tkání dásňových výběžků, mukogingivální chirurgie (plastická chirurgie parodontu)
• protetické práce na implantáty – od náhrady jednoho zubu po ošetření celé čelisti

Implantologická péče není hrazení ze zdravotního pojištění, je hrazena pacientem, platbu přijímáme pouze v hotovosti.

Při těchto výkonech často s výhodou využíváme techniku A-PRF (viz níže), z toho důvodu dodržute prosím 3 dny před výkonem dostatečný pitný režim, nepijte alkohol a omezte tučná jídla na minimum.
 

K stomatochirurgickým, implantologickým a rekonstrukčním výkonům využíváme moderní technologie :

• zvětšovací zařízení (operační mikroskop, lupové brýle)
• využití digitálního CBCT („3D RTG“) a OPG přístroje, digitálního intraorálního RTG
• intraorální scanner (digitální otiskování)
• piezochirurgie (atraumatický a selektivní kostní řez)
• vysokofrekvenční proud (chirurgie měkkých tkání)
• centrifuga k přípravě A-PRF a i-PRF (využití vlastní krve ke zhotovení plazmy, resp. fibrinu bohatého na destičky a růstové faktory ke zlepšení hojení rány a zmírnění obtíží pacienta)

Těšíme se na Vaší návštěvu.Zubní lékařka: MDDr. Artemis Grigoriadou
Sestra: Nikola Janatová


Věnujeme se praktickému zubnímu lékařství u našich registrovaných pacientů. V současné době nové pacienty nepřijímáme.


praktická stomatologie :

• preventivní prohlídky, ošetření dětí
• záchovná a estetická stomatologie
            - zubní výplně a rekonstrukce defektů zubů vzniklých kazem nebo traumatem,
            - endodoncie (ošetření kořenových kanálků)
• protetika – fixní (korunky, můstky, onlaye,…), snímatelná (celkové a částečné snímatelné zubní náhrady)
• stomatochirurgie v rozsahu praktického zubního lékařství
Výkony provádíme v lokální anestesii.

Některé výkony jsou plně/částečně hrazené ze zdravotního pojištěním, máme smlouvy se ZP: 111, 201, 205, 207, 209, 211.
Jiné výkony jsou plně hrazené pacientem, platbu přijímáme pouze v hotovosti.


K těmto výkonům využíváme moderní technologie :

• zvětšovací zařízení (operační mikroskop, lupové brýle)
• využití digitálního intraorálního RTG, OPG, CBCT („3D“) přístroje
• intraorální scanner (digitální otiskování))
• strojová endodoncie, termokondenzační techniky plnění kořenových kanálků,
• vysokofrekvenční proud (chirurgie měkkých tkání)


S pacienty, kteří se opakovaně nedostaví na objednaný termín bez předchozí omluvy, ukončujeme spolupráci.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vaší návštěvu.