Spektrum výkonů

Zabýváme se specializovanou péčí v oblasti stomatochirurgie a implantologie. Vedle registrovaných pacientů ošetřujeme také pacienty neregistrované - delegované svými praktickými zubními lékaři ke stomatochirurgické či implantologické péči.
Výkony provádíme ve většině případů v lokální anestesii, volitelně s možností inhalační analgézie. Je též možnost provedení výkonu v celkové anestezii za účasti externího anesteziologa (viz. Analgosedace).

stomatochirurgie :

• konzultace ve stomatochirurgii, zhotovení CBCT (3D RTG) a OPG
• zubní extrakce – prosté a chirurgické
• uzávěr poextrakční komunikace s čelistní dutinou
• chirurgické odstranění cyst a jiných nezhoubných lézí čelistí a měkkých tkání úst a obličeje
• „endodontická“ chirurgie (resekce kořenového hrotu, retrográdní plnění kanálku)
• „ortondontická“ chirurgie - patefakce, fenestrace, tunelizace. Zavádění kotevních šroubů / miniplateů. Dále připravujeme možnost provedení kortikotomie.
• parodontální a mukogingivální chirurgie – operativní ošetření parodontitis, hemisekce zubu,…; krytí obnažených krčků, odstranění rušivých vlivů retních a tvářových řas u dospělých, plastika retní či podjazykové uzdičky u dětí 
• preprotetická chirurgie (prohloubení ústní předsíně vč. slizničního štěpu,  frenulektomie tj. odstranění rušivých vlivů retních a tvářových řas, odstranění vlajícího hřebene a fisurálních granulomů, modelace dásňového výběžku tj. redukce tuberů, resekce kostěnných výběžků (torů) a ohlazení (egalizace) kostních nerovností)
• ošetřování určitých zánětlivých stavů ústně-čelistní oblasti
• ošetřování určitých úrazových stavů ústně-čelistní oblasti
• ošetřováním určitých onemocnění velkých slinných žláz
• diagnostika a konzervativní léčba onemocnění čelistních kloubů


V případě, že Vás k nám odesílá Váš zubní lékař, budeme od Vás potřebovat občanský průkaz, platnou kartičku zdravotní pojišťovny, dále doporučení k výkonu a OPG snímek.

V případě, že budete mít zájem o využití A-PRF (viz níže), dodržute prosím 3 dny před extrakcí dostatečný pitný režim, nepijte alkohol a omezte tučná jídla na minimum.

Stomatochirurgická péče je z převážné většiny hrazená ze zdravotního pojištění. Máme smlouvy se ZP: 111, 201, 205, 207, 209, 211
Některé výkony či volitelné úkony (výplň extrakční rány kolagenem/A-PRF, inhalační analgézie či analgosedace, aj.) jsou hrazené pacientem dle aktuálního ceníku (viz. Ceník), platbu přijímáme pouze v hotovosti.


V některých případech (předpoklad horší spolupráce u dětí či handicapovaných pacientů, složitější onemocnění, rozsáhlejší výkony či urgentní stavy, zejm. vyžadují-li hospitalizaci či celkovou anestesii)  odesíláme pacienty na Odd. ústní čelistní a obličejové chirurgie KNL a.s.;

Pacienty, kteří se na objednaný termín nedostaví bez předchozí omluvy, znovu neobjednáváme.

Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vaší návštěvu.

(blíže viz. Stomatochirurgie, Radiodiagnostika,)

implantologie a mukogingivální chirurgie :

• implantologické konzultace, zhotovení CBCT (3D RTG) a analýza
• zavádění nitrokostních implantátů renomované švýcarské značky Straumann, dále kvalitní implantáty izraelské značky MIS a jihokorejské značky Megagen.   
• augmentace chybějící kosti a měkkých tkání dásňových výběžků, mukogingivální chirurgie (plastická chirurgie parodontu)
• protetické práce na implantáty – od náhrady jednoho zubu po ošetření celé čelisti

Implantologická péče není hrazení ze zdravotního pojištění, je hrazena pacientem dle aktuálního ceníku (orientačně viz. Ceník), platbu přijímáme pouze v hotovosti.

Při těchto výkonech často s výhodou využíváme techniku A-PRF (viz níže), z toho důvodu dodržute prosím 3 dny před výkonem dostatečný pitný režim, nepijte alkohol a omezte tučná jídla na minimum.
 

K stomatochirurgickým, implantologickým a rekonstrukčním výkonům využíváme ověřené moderní technologie :

• zvětšovací zařízení (operační mikroskop, lupové brýle)
• CBCT („3D RTG“) a OPG přístroj, digitální intraorální RTG (přímá a nepřímá viziografie)
• intraorální scanner (digitální otiskování)
• 3D tiskárna (tvorba implantologických šablon, aj.)
• piezochirurgie (atraumatický a selektivní kostní řez) a implantologická jednotka
• vysokofrekvenční proud (chirurgie měkkých tkání)
• centrifuga k přípravě A-PRF a i-PRF (využití vlastní krve ke zhotovení plazmy, resp. fibrinu bohatého na destičky a růstové faktory ke zlepšení hojení rány a zmírnění obtíží pacienta)


Těšíme se na Vaší návštěvu.

(blíže viz. Implantologie, Plastická mukogingivální chirurgie, Radiodiagnostika, Digitální otiskování)


Ordinace praktického zubního lékařství je v současné době bez lékaře, nové pacienty nepřijímáme.