Pro vybranou péči ve stomatochirurgii máme uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami :

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda


 

Výběr z ceníku výkonů:

Implantologie
Implantologická konzultace  .......................................................................... 500 kč
Implantologická konzultace + zhotovení CBCT .......................................... 1500 kč
Zavedení implantátu Straumann ................................od 18000 kč (dle typu implantátu)
Zavedení implantátu MIS ............................................od 15000 kč (dle typu implantátu)
Zavedení implantátu Megagen ...................................15000 kč
Korunka na implantát včetně abutmentu...................................................od 11500 kč
Zevní sinus lift ..................................................................................................od 9000 kč
Augmentace alveolu (řízená kostní regenerace, přenos kostního bloku)  ..... od 9000 kč
Výsledná cena implantologických a augmentačních výkonů je kalkulována individuálně dle konkrétního výkonu
a použitých materiálů, pacient je s cenou srozuměn před výkonem.


Dentoalveolární chirurgie
Prostá extrakce zubu ......................................................................................... hrazeno ze ZP
Chirurgická extrakce zubu  ................................................................................ hrazeno ze ZP
Chirurgické odstranění cyst a jiných nezhoubných lézí čelistí
a měkkých tkání úst a obličeje............................................................................hrazeno ze ZP
Preprotetická chirurgie (prohloubení ústní předsíně vč. slizničního štěpu, 
frenulektomie tj. odstranění rušivých vlivů retních a tvářových řas,
odstranění vlajícího hřebene a fisurálních granulomů, modelace
dásňového výběžku tj. redukce tuberů, resekce kostěnných výběžků (torů)
a ohlazení (egalizace) kostních nerovností) dospělých,
plastika retní či podjazykové uzdičky u dětí ................................................... hrazeno ze ZP

Výplň extrakční rány kolagenní houbou s/bez přísady antibiotika.............300-500 kč
Použití A-PRF  (vlastní plasmy resp. fibrinu bohatého na destičky).................500 kč
Použití piezochirurgie při chirurgické extrakci ..................................................1500 kč

Inhalační analgézie ("rajský plyn")............................................... od 950 kč
Analgosedace nitrožilní ............................................................... 6000 kč / první hodina,
                                                                                                      1000 kč / každých dalších 30min

Zhotovení OPG (1x za 2 roky) a intraorální RTG ........................................hrazeno ze ZP
Zhotovení CBCT ("3D")................................................................................... 1000 kč
Aplikace lokální anestesie (svodné, infiltrační, intraligamentární)..........hrazeno ze ZP

pozn. hrazeno ze ZP = hrazeno ze zdravotního pojištění, pokud jste pojištěni u zdravotní pojišťovny, se kterou máme uzavřenou smlouvu; podrobný ceník je k nahlédnutí v ordinaci;  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
    
  
 
 

.