Pro praktické zubní lékařství a vybranou péči ve stomatochirurgii máme uzavřeny smlouvy
s těmito zdravotními pojišťovnami :

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Výběr z ceníku výkonů:

Vstupní vyšetření, preventivní prohlídka  .................... hrazeno ze ZP (ze zdravotního pojištění)
Zhotovení OPG (1x za 2 roky) a intraorální RTG ....... hrazeno ze ZP
Zhotovení CBCT ("3D").................................................... 700 kč
Aplikace lokální anestesie (svodné, infiltrační, intraligamentární)............................................. hrazeno ze ZP

Dentoalveolární chirurgie
Prostá extrakce zubu ........................................................................................................................................ hrazeno ze ZP
Chirurgická extrakce zubu  ............................................................................................................................... hrazeno ze ZP
Chirurgické odstranění cyst a jiných nezhoubných lézí čelistí a měkkých tkání úst a obličeje...........................hrazeno ze ZP
Preprotetická chirurgie (prohloubení ústní předsíně vč. slizničního štěpu,  frenulektomie tj. odstranění rušivých vlivů retních a tvářových řas, odstranění vlajícího hřebene a fisurálních granulomů, modelace dásňového výběžku tj. redukce tuberů, resekce kostěnných výběžků a egalizace) dospělých, plastika retní či pojazykové uzdičky u dětí ................................ hrazeno ze ZP
Výplň extrakční rány kolagenní hemostatickou pěnou a zašití rány vstřebatelnými stehy ............................... 300 kč

Implantologie
Nezávazná implantologická konzultace  ..................................................................................................... 500 kč
Ošetření implantátem Straumann (fixtura a její implantace + vhojovací váleček a jeho zavedení + korunka a abutment vč otisku) .................................................. 26000 - 28000 kč
Ošetření implantátem Dentis (fixtura a její implantace + vhojovací váleček a jeho zavedení + korunka a abutment vč otisku) .... ...................................................... 20000-21000 kč
Celokeramická korunka s estetickým abutmentem - individuální kalkulace dle použitých prvků

Sinus lift  (dle množství augmentátu)  .......................................................................................................... 6000 - 8000 kč
Augmentace/regenerace alveolu (dle typu výkonu a množství použitého materiálu - řízená tkáňová regenerace s umělou kostí a membránou, přenos kostního bloku, fixační prvky)  ................................................................................. 2000 - 10000 kč

Výplně a přímé rekonstrukce
Výplň skloionomerním cementem - 1 dávka (FUJI IX, Photac)  .................................................. 500 kč
Výplň u dětského zubu - 1 dávka (GIC)  ............................................................................................ hrazeno ZP
Ošetření zubu fotokompozitní výplní - dle rozsahu defektu a komplikovanosti ............................660 - 2480 Kč
Endodoncie
Endodontické ošetření pod mikroskopem - řezák, špičák, třenový zub  ........................................... 3260 kč
Endodontické ošetření pod mikroskopem - stolička, nebo komplikovaný výkon  .......................... 4820 kč
Reendodontické ošetření pod mikroskopem - řezák, špičák, třenový zub  ...................................... 4020 kč
Reendodontické ošetření pod mikroskopem - stolička, nebo komplikovaný výkon  ...................... 5965 kč
Endodontické ošetření (primární ošetření kořenového systému) či reendodontické ošetření (ošetření kořenového sysmtému již plněného zubu) sestává z nalezení, zprůchodnění, ručního/strojového opracování a dekontaminace kořenového systému zubu, hermetického zaplnění
všech kořenových kanálků, adhesivního uzávěru kořenového systému, dostavby zubu dle rozsahu defektu (definitivní fotokompozitní výplň nebo příprava na onlay nebo příprava na korunku), výkon je prováděn s využitím operačního mikroskopu a dle náročnosti trvá 1.5 až 3h, někdy je nutné jej rozdělit na více fází

Plnění kanálku MTA (+ 500 kč), použití sklokompozitních čepů (+ 200 kč/ks), vnitřní bělení (+1000 kč)

Fixní protetika
Příprava na onlay  .............................................................................................................................. 900 - 1400 kč
Kompozitní onlay  .............................................................................................................................. 3800 kč
Metalokeramická korunka  .................................................................................................................4500 kč
Celokeramická korunka  .................................................................................................................... 5500 kč
Provizorní korunka  ............................................................................................................................ 630 kč
Provizorní můstek  ............................................................................................................................. 1500 - 2000 kč

Snímací protetika
Horní a dolní celková náhrada .........................................................................................................  hrazeno ZP 1x /3 roky
Částečná náhrada s litými prvky  ...................................................................................................... 4800 kč
Skeletová náhrada  ............................................................................................................................ 6500 kč
Imediátní náhrada  ............................................................................................................................. 6100 kč
Složitější náhrady jsou kalkulovány individuálně dle použitých protetických komponent